V listopadových dnech roku 1989 a v době jim následující jsme se těšili i na to, že konečně skončí cenzura, jež provázela náš dřívější život. Těšili jsme se na dobu, kdy konečně půjdou cenzoři od válu a my se tak konečně budeme dozvídat pravdu, respektive různé pravdy.
Těšili jsme se na to, až budeme moci poslouchat a číst to, co poslouchat a číst chceme, a až si také sami budeme moci říkat to, co nám slina na jazyk přinese.
no hate slovo
A dočkali jsme se. Jenže čeho? Cenzura nikdy tak docela nezmizela a dokonce se zdá, že opět sílí.
Že už zase někde někdo rozhoduje o tom, co smíme a co nesmíme říkat, propagovat nebo naopak vnímat z projevů jiných lidí. Že je tu zase někdo, kdo si uzurpoval privilegium rozhodovat o tom, co je správné a co nikoliv.
A už chce praktikovat třeba i sám gigant jménem Google.
I tento už chce filtrovat „ofenzivní a nevyhovující obsah“. A protože je už nová doba, nepotřebuje k tomuto ani zase až tak početné zástupy cenzorů, kteří by nepřetržitě pročítali vše, co se na internetu objeví, a odstraňovali vše „nepatřičné“. Chce prostě naučit své algoritmy lépe vyhodnocovat falešný a ofenzivní obsah a vzápětí minimalizovat jeho zobrazování.
Mělo by se to dotknout falešných zpráv, nevhodného obsahu a také ofenzivních internetových stránek. Google by chtěl využít zkušeností svých více jak deseti tisíc cenzorů – totiž pardon, kontrolorů – a na tomto základě vytvořit algoritmy, které pak budou rozhodovat o tom, co se smí umístit ve vyhledávačích a co ne.
Přímo šokujícím dojmem na mě působí to, že doposud hodnotili kontroloři Googlu internetové stránky podle skoro dvousetstránkového dokumentu plného přesných parametrů a příkladů. Tedy že bylo tolik toho „nežádoucího“.
hledání na google
Nově budou oni cenzoři označovat nevhodné webové stránky speciálním označením. Toho se dočkají weby obsahující:
1) propagaci násilí nebo nenávisti proti skupině lidí podle barvy pleti, náboženství, pohlaví, národnosti, mentálního postižení a sexuální orientace
2) pomluvy nebo velmi útočnou terminologii
3) násilí
4) nevhodné návody
5) jiný nevhodný obsah
Prý se toho ale nemusíme bát. Protože toto označení neznamená nezbytně postih či horší výsledky. Závadné webové stránky prý budou jenom označené, ztratí na pozici, budou méně vyhledávané a místo nich budou nabízeny lepší výsledky.
Takže až příště napíší, že „inkluze je hovadina“, posune to Google někam, kde to nikdo nenajde, a nabídne lepší alternativu v podobě „znevýhodněným dětem musíme víc pomáhat“?