Na každém pracovišti by měla být tato evidence, které se říká kniha úrazů. Pokud ji nemáte nebo nevíte, kde ji hledat, zeptejte se svého nadřízeného. Zákon mu totiž ukládá tuto knihu mít zavedenou a do ní zaznamenávat všechny úrazy, i kdyby se zdály jako banální záležitostí. I do malého říznutí může proniknout infekce a způsobit pěknou neplechu, to již není jen tak obyčejný škrábanec o hřebík. Na pozdější zápisy z druhého dne se nebude nikdy brát ohled. Pokud se stal úraz na pracovišti, je třeba ho ihned řešit.

pracovní úraz

Není třeba mít žádné obavy

Někdy se stává, že zaměstnanci mají obavy uplatnit u svého zaměstnavatele za pracovní úrazy odškodnění. Skutečnost je ale taková, že proti takovým případům jsou pojištěni ze zákona a vaše bolestné vám vyplatí pojišťovna, u které je pojistné sjednáno. Může se ovšem se stát, že dostanete jako odškodnění poměrně malou finanční částku. Pokud nastaly tyto pochybnosti, není nic snadnějšího, než požádat o přezkoumání celé situace. Ne ale každý má chuť se pouštět do boje s pojišťovnami. Proto vznikla právní pomoc, která hájí zájmy občanů a boje se pustí za vás, což je mnohem výhodnější.

zranění

Jaké druhy odškodnění lze uplatnit?

  • Bolestné. Bolestí se rozumí tělesné, ale i duševní strádání způsobené poškozením zdraví například pracovním úrazem. Zahrnuje se sem stres, různé jiné potíže, psychické symptomy, zkrátka vše, co doprovází poškození zdraví a je spojeno s úrazem. Posoudit tento stav musí ošetřující lékař.
  • Kompenzace za trvalé následky a náklady spojené s léčbou. Zde jsou očividně snížené životní, pracovní, ale i například vzdělávací šance, tudíž dochází ke ztížení společenského života a zapojení do něj. To může mít za následek i psychickou újmu. Bodové hodnocení se v tomto případu provádí až většinou rok po úrazu, kdy se stabilizuje zdravotní stav.
  • Peněžité dávky za ztrátu na výdělku nebo i důchodu.
  • V případě úmrtí výživné pro pozůstalé, nejlépe formou pravidelných dávek.