Mnoho lidí má podnikání spojené hlavně s velkým množstvím peněz a luxusem, což je chyba. Je důležité si uvědomit, že než se z někoho stane úspěšný podnikatel, tak to stojí velkou dřinu.
Pokud i vás láká vidina toho, že byste byli pánem vlastního času začali s něčím podnikat, tak je potřeba si ujasnit hned několik věcí. Jestliže nebude věnovat přípravě dostatečné množství času, tak se může stát, že zase rychle zkrachujete.
pracovní debata
Proč chcete podnikat
Uvědomte si, díky čemu začalo vaše uvažování o vlastním podnikání. Co je vaší motivací? Nebaví vás už se podřizovat šéfovi? Chcete být vlastním pánem? Máte nápad, na kterém se podle vás dá slušně zbohatnout?
Čím silnější a závažnější tyto důvody budou, tak tím snáze vytrváte a máte větší šanci, že budete úspěšní. Vždy když bude nejhůře a vy toho budete chtít nechat, tak se vrátíte k těmto počátečním důvodům a ty vás poženou dále kupředu.

S čím chcete podnikat
Ačkoliv se to může zdát jako samozřejmá věc, tak i přes to je velice důležité si svou podnikatelkou činnost pečlivě vymezit. Díky tomu předejdete zbytečným komplikacím, které by v budoucnu mohly nastat.
Jde totiž o to, že pro některé činnosti potřebuje speciální povolení například od České národní banky, pro jiné od ministerstva a u některých zase není potřeba povolení žádné. Z tohoto důvodu je důležité umět svoje podnikání co nejlépe definovat.

Podnikatelský plán
Podnikatelský plán je dokument, kam si zaznamenáte všechny své myšlenky a nápady. Jedná se o takovou vizualizaci cesty, kterou se hodláte ubírat. Pomůže vám to vidět případná úskalí a včas jim předcházet.

Vhodná forma podnikání
Pečlivě si promyslete rozsah svého podnikání a podle toho postupujte dále. Nastudujte si, co obnáší podnikat jako fyzická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) či co je to společnost s ručením omezeným (SRO) apod.
Požadavky a podmínky se u každé formy liší, takže vše důkladně zvažte a vyberte si to, co pro vás bude nejvhodnější.
kalkulačka na papíře
Několik věcí na závěr
Začít s vlastním podnikáním je velká zodpovědnost. Vše důkladně zvažte a promyslete nebo můžete tvrdě narazit. Uvědomte si, že na vás padne i povinnost si platit sociální a zdravotní pojištění, které běžně hradí zaměstnavatel. Dále na vás každoročně čeká řešení daní a komunikace s různými úřady.