Možná už jste slyšeli o přístrojích, které nejen zjistí přesnou váhu, ale krom počtu kilogramů dodají i celou tabulku údajů, kolik procent tuku, svalů nebo vody se ve váženém těle nachází. Tato zařízení dost často využívají lékaři a výživoví poradci, aby měli lepší představu o tom, kam směřovat svá doporučení. Těchto znalostí ale můžete s lehkostí úplně stejně využít i Vy. Takzvané chytré váhy lze běžně zakoupit, a dobrou zprávou je, že cena se ani příliš neliší od váhy klasické.
váha a metr
Bioelektrická impedance
Jak je možné, že obyčejná podložka, na kterou si na chvíli stoupnete, může přesně zjistit, kolik svalů a tuku se na ní nachází? Odpovědí je bioelektrická impedance. Je to metoda, která zjišťuje skladbu tkání na základě odporu vůči střídavému proudu. Tento odpor je závislý nepřímo úměrně na množství vody, a jelikož každá tkáň má charakteristický procentuální obsah vody, dá se z tohoto údaje dopočítat podíl tuku, svalů či kostí na celkové hmotnosti.
štíhlý pas
Celá řada parametrů
Kromě samotného složení těla se můžete dozvědět i hodnoty dalších ukazatelů, které bývají dopočítané. Pro příklad můžeme uvést klasický Body Mass Index, neboli BMI, vypočtený z hmotnosti. Z té vychází i údaje o bazálním metabolismu, což je hodnota sdělující, kolik energie spotřebuje tělo pouze ke svým udržovacím pochodům, jako jsou dýchání a metabolismus živin.
Zajímavým parametrem je i metabolický věk, který odráží biologické stáří organismu. Hodnota může být až o desítky let odlišná od skutečného věku, a odvíjí se od objemu svaloviny, množství tělesných tuků, a především jejich vzájemného poměru. Metabolický věk reflektuje zdravotní stav a opotřebení těla, proto je žádoucí, aby byl nižší, než počet svíček na Vašem narozeninovém dortu. Jeho hodnotu snižuje zdravý životní styl, dostatek spánku, redukce stresu a pravidelný pohyb.