Návštěva kulturních institucí patří mezi společenské události a podle toho bychom se měli vhodně obléknout a chovat. Jaké zásady by se měly dodržovat při návštěvě divadla, aby se z vás stali praví gentlemani a dámy na úrovni?

 Divadelní představení


      Vhodně se oblečte

Oblečení se odvíjí od charakteru instituce. Do Národního divadla se oblečeme slavnostněji, pánům se doporučuje smoking a dámám dlouhé šaty. Společenský oděv je doporučován i na ostatní typy inscenací.


      Přicházejte s předstihem

Do divadla přicházejte vždy s dostatečným předstihem. Do všech dveří vstupuje žena jako první a muž ji přidržuje dveře. Pokud zmeškáte začátek představení, uvaděčky vás již do sálu nepustí a budete se moci usadit až o přestávce.


      Chování u šatny

Při odkládání kabátů do šatny pánové pomáhají dámám z kabátu a u šatny za oba zaplatí. Po představení muž vyzvedne kabáty a opět pomáhá ženě při oblékání.


      Dbejte na správné usazení

Pamatujte, že pokud máte lístky uprostřed řady, je vhodné usadit se dříve než diváci, kteří sedí na kraji řady. Při procházení řadou postupujte vždy čelem k již sedícím divákům, muž jde jako první a žena ho následuje. Žena se posadí po pravici muže, ale pokud by na ni vyšlo krajní sedadlo, posadí se na něj muž. Zároveň platí, že ženě by mělo být přenecháno místo s lepším výhledem na jeviště. Pokud jdou na představení dva páry, dámy sedí vedle sebe a pánové po stranách.
Divadelní sál


      Vypněte svůj mobilní telefon

Není nic rušivějšího, než když si divák zapomene vypnout mobil. Je lepší telefon skutečně úplně vypnout než jen ztlumit.


      Dodržujte vhodné chování během představení

Během představení ničím nešustěte, nekomentujte děj a nic nejezte ani nepijte. Své dojmy si můžete sdělit o přestávce u občerstvení, které objednává a platí vždy pánové. Naopak spontánní smích u diváků herci vítají a povzbudí je.


      Vyjádřete potleskem svou spokojenost

Potleskem diváci odměňují herce za odvedený výkon. Tleskejte na konci jednání před přestávkou a pak při děkovačce, dokud se zvedá opona. Z divadla nespěchejte a neprodírejte se davem.